Posts Tagged ‘o krakowie’

Przydatne transformacje w Krakowie

Pośród wielu stolic województw w kraju, Kraków wybija się nie jedynie w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych polach. Zaczyna być regionem otwartym do życia. Zmiany, jakie stały się udziałem miasta w niedawnych okresach dają poczucie, że miasto rzeczywiście pnie się do przodu.

Pozytywne transformacje w Grodzie Kraka.
Co pozytywnego wypracowano w trakcie ostatniego czasu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno pomogły w tej materii finane EU, z których Kraków niemało korzysta. Szybkie postępowanie w zakresie uzyskiwania dotacji sprawiły, że gmina wzbogaciła się o kolejne drogi, ekologiczne autobusy trasportu miejskiego, oraz ciekawe miejsca dla ludności.

Liczne inwestycje nie są widoczne dla statystycznego mieszkańca. Nie oznacza to jednak, że nie zostały poczynione. Zwykle ignorujemy historie, które nie są ściśle z nami połączone. Przeciętnemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w mieście niewiele się dzieje. Tymczasem Kraków rozwija się w każdym obszarze. Usprawnienia w zakresie gospodarki śmieciami, tworzeniu i modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie filtrów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, jakie pomagają krakusom bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków rozwija się też pod kątem opcji kulturalnych. Moc miasta idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te nowości przyciągają gości z innych miast do odwiedzin.
Rozpoczynane za pomocą zarządu miasta akcje nie obejmują jedynie samego środka Krakowa, ale też są związane z całym województwem małopolskim. Zatem zamiast utyskiwać tylko zauważyć zmiany w jakie obrodził Kraków. Majchrowski co zrobił . Następne lata – jeśli będzie możliwość zachowania tempa rozwoju – pozwolą miastu stać się prawdziwą stolicą małopolski.